Česká extraliga: Dvanásť bodov pre Martina Vaculíka v Prahe